Zadbamy o twoje zdrowie

Promocje

 

 

Modele MedicalSpa deLux (upust 7 do 8%)

Promocja trawa do 31.03.2011 roku

 

Modele MedicalSpa Sport Nowość (upust 11 do 14%)

Promocja trawa do 31.03.2011 roku

 

Zamówienia z portalu Medigo (telewizor LCD TFT gratis – pierwszych 20 zamówień.

Promocja trawa do wyczerpania zapasów, nie dłużej niż do 31.03.2011 roku

 

 

Regulamin promocji dotyczący zakupu saun MedicalSPA poprzez portal Medigo :

 

  • Promocja trwa od od 10 do 31 marca 2011 roku i dotyczy zamówień złożonych jako odpowiedź na reklamę emitowaną na portalu Medigo (promocja nie dotyczy zamówień na modele MedicalSPA Stopy oraz MedicalSPA Sauna Szwedzka).
  • Dotyczy zamówień złożonych poprzez system portalu MedicalSPA.
  • W promocji biorą udział tylko te zamówienia, za które dokonano płatności na konto wskazane z zakładce Kontakt w portalu MedicalSPA w terminie do 31.03.2011 roku (liczy się data wpływu środków na konto MedicalSPA).
  • Przedmiotową nagrodą do każdego poprawnie złożonego zamówienia (do każdej zamówionej sztuki saun) jest telewizor LCD TFT.
  • Nagroda zostanie dostarczona wraz z sauną, pod wskazany przez zamawiającego adres na koszt dostarczającego.
  • Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz nieprowadzące konkurencyjnej w stosunku do MedicalSPA działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej („Uczestnik”)
  • Promocja nie obejmuje sanatoriów, uzdrowisk oraz Partnerów handlowych współpracujacych z MedicalSPA i ich rodzin.
  • Promocja kończy się z upływem jej terminu.
  • Szczegółowych informacji udziela dział zamówień pod nr telefonu 602 533 908 lub drogą mailową na adres zamówienia@medicalspa.org.pl

 

 

 

 

wróć do poprzedniej strony

Sauny INFRARED MedicalSPA posiadają pozytywną opinię wielu zagranicznych czasopism medycznych.
W Polsce uzyskały rekomendację Balneologii Polskiej (lidera na rynku europejskim w dziedzinie medycyny
uzdrowiskowej, Wellness & SPA), organu Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej
.

Copyright © 2016 Young & Petersson Consulting Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.